Вільшанська громада
Сумська область, Роменський район

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (АБО ПРАВ ОРЕНДИ НА НИХ), 24.02.2021

Дата: 15.02.2021 10:17
Кількість переглядів: 417

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (АБО ПРАВ ОРЕНДИ НА НИХ), 24.02.2021

 

КОНКУРС ВІДБУДЕТЬСЯ 24 лютого 2021 РОКУ об 10-00 В ПРИМІЩЕННІ ВІЛЬШАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗА АДРЕСОЮ: с.Вільшана, вул. Київський шлях,6

1. Мета проведення робіт: підготовка лотів до продажу та проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності (або прав оренди на них).

2. Дані про земельні ділянки:

земельна ділянка площею 4,0177 га кадастровий номер 5923584400:02:001:0125 із земель запасу Вільшанської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею 1,3335 га кадастровий номер 5923584400:02:005:0321 із земель запасу Вільшанської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею 1,1274 га кадастровий номер 5923584400:01:006:0237 із емель запасу Вільшанської сільської ради (Деркачівський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею 2,0855 га кадастровий номер 5923584400:03:005:0309 із земель запасу Вільшанської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею 6,8818 га кадастровий номер 5923584400:02:001:0127 із земель запасу Вільшанської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею 6,2111 га кадастровий номер 5923584400:03:002:0163 із земель запасу Вільшанської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею 4,5383 га кадастровий номер 5923580900:01:002:0229 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Деркачівський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею 3,6429 га кадастровий номер 5923580900:01:003:0297 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Деркачівський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею 4,5788 га кадастровий номер 5923580900:01:003:0301 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Деркачівський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею  2,3636 га кадастровий номер 5923580900:01:003:0302 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Деркачівський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею  2,3800 га кадастровий номер 5923580900:01:001:0240 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Деркачівський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею  0,9275 га кадастровий номер 5923580900:01:001:0239 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Деркачівський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею  2,0495 га кадастровий номер 5923580900:01:001:0237 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Деркачівський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею 2,5745 га кадастровий номер 5923580300:01:003:0420 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Деркачівський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею  5,8590 га кадастровий номер 5923581700:02:001:0181 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Зеленківський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею  2,2028 га кадастровий номер 5923581700:02:003:0437 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Зеленківський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею  6,0000 га кадастровий номер 5923582900:01:001:0197 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Козельненський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею  2,5000 га кадастровий номер 5923582900:04:002:0101 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Козельненський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею  35,5152 га кадастровий номер 5923582900:02:002:0200 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Козельненський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею 16,1757 га кадастровий номер 5923582900:02:002:1195 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Козельненський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

земельна ділянка площею 6,2126 га кадастровий номер 5923580300:01:003:0392 із земель запасу Вільшанської сільської ради (Козельненський старостинський округ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

3. Умови конкурсу:

Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Переможець повинен:

- за власний рахунок та на підставі відповідних договорів між Організатором та Виконавцем земельних торгів забезпечити підготовку лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцем лотів у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України;

Підготовка лотів до продажу, яку забезпечує Виконавецьземельних торгів, включає:

1) розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх погодження у встановленому порядку, виготовлення агрохімічного паспорту земель;

2) забезпення наявністі належного оснащення для проведення торгів, демонстрації та продажу лотів;

3) розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапису торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом;

Претендент на участь у конкурсі має право залучити підрядні організації за відповідною цивільно-правовою угодою для виконання робіт із землеустрою (копії укладених угод необхідно додати до конкурсної документації). Підрядні організації, що залучаються до надання послуг, повинні володіти необхідними технічним і технологічним  забезпеченням та у складі яких повинні працювати за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та надати послуги по виконанню робіт із землеустрою  з урахуванням відповідних законодавчих та нормативних вимог до таких робіт.

Проекти землеустрою розробляються землевпорядною організацією відповідно до вимог земельного, містобудівного, пам’ятко-охоронного законодавства.

Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед Організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням договірних зобов’язань між ними.

При розміщенні оголошення про проведення торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, скан-копії документів та матеріалів на лоти.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням земельних ділянок та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити: пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість; обґрунтований  кошторис на виготовлення документації із землеустрою (окремо на кожну земельну ділянку); строк виконання робіт (у календарних днях); інформацію щодо кількості розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за попередній календарний рік; інформацію про кількість проданих лотів, ціну їх продажу порівняно зі стартовою ціною за останній календарний рік (із зазначенням номеру лоту, відповідно до оголошень про проведення земельних торгів , розміщених на веб-сайті Держгеокадастру України), а також згоду на фінансування підготовки лоту до продажу та проведення земельних торгів.

Прийняття заяв припиняється за два робочих дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:*

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів.

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для претендента – юридичної особи);

- копія витягу з Державного реєстру платників податку (єдиного податку);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

- довідка у довільній формі про наявність необхідного для розроблення документації із землеустрою технічного і технологічного забезпечення;

- копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

- проект завдання на виконання послуг, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати Організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

*Копії доданих документів повинні бути завірені належним чином (підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою із зазначенням дати).

5. Строк подання конкурсної документації: до 19.02.2021 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи42127, Сумська область, Недригайлівський  район, с.Вільшана, вул. Київський шлях,6.

7. Інформація про проведення конкурсу: Конкурс з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів відбудеться 24 лютого 2021 року о 10 годині у приміщенні Вільшанської сільської ради за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с.Вільшана, вул. Київський шлях, 6.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

42127, Сумська область, Недригайлівський район, с.Вільшана, вул. Київський шлях, 6.

За додатковою інформацією щодо конкурсу звертатись до відділу земельних відносин, архітектури, ЖКГ, НС та комунальної власності , тел. 050-304-35-47, (05455) 5-61-41

 

 Голова комісії                                                                                                    О.В.Кущенко 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь